Dlažba: Spoločenstvo lesov Sitniky 100 eur

  1. Fatľa – poslanec 50 eur
  2. Kaščák – 10 eur

Hračky: p. Lucia Nemcová Tesco – 50 eur

Strecha: maľovali rodičia a dobrovoľníci zo Sitníkov

Farba na strechu:
JUDr. O. Brendza – primátor 15 L
Bc. Ľ. Hecková – riad. MŠ 70 L

Nábytok a zrkadlo: p. Bučková 430 eur