Školské testovanie

 

ŠKOLSKÉ TESTOVANIE

 

              Mesto Stropkov v súvislosti s obnovením prezenčnej výučby v školách oznamuje, že zriadilo mobilné odberové miesto na testovanie zamestnancov a rodičov detí škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Testovanie sa uskutoční v nedeľu 14. 02.2021v Mestskej športovej hale na ul. Matice slovenskej od 8:00 – 20:00 h.

 

Harmonogram testovania:

 

⏱8:00 – 9:15 h Materská škola Matice slovenskej

⏱9:15 – 10:30 h Materská škola Andreja Hlinku

⏱10:30 – 11:30 h ZŠ Hrnčiarska

⏱12:00 – 13:00 h hygienická prestávka

⏱13:00 – 16:00 h ZŠ Mlynská

⏱16:30 – 17:30 h hygienická prestávka

⏱17:30 – 19:30 h ZŠ Konštantínova.

 

☝️Mobilné odberové miesto je výlučne pre zamestnancov a rodičov detí škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.☝️ü    Podmienkou prijatia dieťaťa do MŠ na výchovno–vzdelávací proces

je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.

ü    Test platí 7 kalendárnych dní.

ü    Ráno odovzdáte pedagogickému zamestnancovi „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“, ktoré bude umiestnené v každej šatni.

ü   https://www.minedu.sk/data/att/18665.docx

 

Na základe vyhlášky ÚVZ SR  č. 47 s účinnosťou od 08.02.2021

je vstup do vnútorných a vonkajších zariadení vrátane škôl a školských zariadení povolený od 08.02.2021 do 19.03.2021 len s negatívnym výsledkom testu, alebo ak mu je udelená výnimka.