Dňa  02. 12. 2011 nás navštívili prváci z CZŠ sv. Petra a Pavla v rámci spolupráce so základnou školou. Škôlkari ich privítali rozprávkou „ Pod hríbom“ a jesennou pesničkou. Pesničkou a básňami o číslach ukázali školákom ako vedia počítať. Školáci nám zasa ukázali čo sa učia na hodine anglického jazyka. Na záver si zaspievali pesničky o Mikulášovi. Prvákov sme pohostili a obdarovali darčekmi. Škôlkari dostali ako odmenu od pani učiteľky kalendáriky na nový rok 2012.