Každý utorok máme v našej MŠ ovocný deň. Deti prinášajú do školy ovocie aj zeleninu a potom si z toho robíme hostinku. Aj v utorok 28. 9. 2010 sme mali ovocný deň. My sme si ho nazvali “jabĺčkový deň”. Tento sme si zorganizovali v rámci projektu “Spoznávame ľudové tradície”. Deti doniesli jabĺčka na hostinku. Obkresľovali si maketu jabĺčka a potom si ho pekne vyfarbili. Takto vyfarbené a vystrihnuté jabĺčka si zavesili na krk. Potom nás navštívila jabĺčková princezná, ktorá rozdáva všetkým jabĺčka zo svojho kráľovstva, aby boli zdraví a nemuseli užívať lieky. Deti sa s ňou prebehli po “jabĺčkovej záhrade”. Po desiatej sme si spoločne zaspievali pesničku o jabĺčku. Rozprávali sme sa o jabĺčku, ako o zdroji vitamínov, ktorý v minulosti konzumovali namiesto dnešných liekov. Ako si ich ukladali na zimu, aby sa chránili pred chorobami počas jej trvania. Potom si už deti pochutnali na sladkých jabĺčkach. Kým ich pani učiteľka chystala na hostinku, stihli si ešte vypočuť rozprávku “O jabĺčku”. Na vychádzke sme v okolí MŠ hľadali jablone a pozorovali úrodu jabĺk. Poobede deti modelovali jabĺčka . Domov odchádzali s medailou “jabĺčkového dňa”.