Rozhodnutie

Mesto Stropkov

Rozhodnutie o obnoveni školského vyučovania v materschh školách a prevádzku v zariadeniach školského stravovania