Čo u nás nové

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

Deťom sme skrášlili prostredie MŠ maľbou tried, umyvární, šatní, schodíšť. Tieto práce boli vykonané svojpomocne. Finančné prostriedky boli použité iba na zakúpenie farieb. Farby na maľovanie sponzoroval pán Mižov,  otec Laury a Ninky Mižovej a pán Soóš, otec Alexandra Soóša.