VÝTVARNÝ PLENÉR F. VESELÉHO V MESTSKEJ KNIŽNICI

_____________________________________________

HRY S GAŠTANMI NA ŠKOLSKOM DVORE

_____________________________________________

PANI JESEŇ V TRIEDE MOTÝLIKOV

_____________________________________________

POSEDENIE SO STARÝMI RODIČMI

_____________________________________________

ZDRAVOTNÉ CVIČENIE SO ŠATKAMI

_____________________________________________

ŠARKANIÁDA A OPEKANIE ZEMIAKOV

_____________________________________________

JESENNÉ PRÍBEHY V MESTSKEJ KNIŽNICI

_____________________________________________

NA NÁVŠTEVE U NAŠICH KAMARÁTOV- PRVÁKOV

_____________________________________________

MIKULÁŠ

_______________________________________________________________________________

VIANOČNÁ BESIEDKA

____________________________________________________________________________

KARNEVAL

_____________________________________________________________________________

NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE V STROPKOVE

____________________________________________________________________________

TVORIVÉ DIELNE S RODIČMI

___________________________________________________________________________

NÁVŠTEVA KNÍHKUPECTVA 

____________________________________________________________________________

AKTIVITA: “ČO NOSILA NAŠA PRABABKA”

_____________________________________________________________________________

“HOME OFFICE” NAŠICH DETÍ 🙂

______________________________________________________________________________

TÝŽDEŇ PLNÝ ZÁBAVY U MOTÝLIKOV