VÝTVARNÝ PLENÉR F. VESELÉHO V MESTSKEJ KNIŽNICI

_____________________________________________

HRY S GAŠTANMI NA ŠKOLSKOM DVORE

_____________________________________________

PANI JESEŇ V TRIEDE MOTÝLIKOV

_____________________________________________

POSEDENIE SO STARÝMI RODIČMI

Invalid Displayed Gallery

_____________________________________________

ZDRAVOTNÉ CVIČENIE SO ŠATKAMI

Invalid Displayed Gallery

_____________________________________________

ŠARKANIÁDA A OPEKANIE ZEMIAKOV

Invalid Displayed Gallery

_____________________________________________

JESENNÉ PRÍBEHY V MESTSKEJ KNIŽNICI

Invalid Displayed Gallery

_____________________________________________

NA NÁVŠTEVE U NAŠICH KAMARÁTOV- PRVÁKOV

Invalid Displayed Gallery

Invalid Displayed Gallery

_____________________________________________

MIKULÁŠ

Invalid Displayed Gallery

_______________________________________________________________________________

VIANOČNÁ BESIEDKA

Invalid Displayed Gallery

____________________________________________________________________________

KARNEVAL

Invalid Displayed Gallery

Invalid Displayed Gallery

_____________________________________________________________________________

NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE V STROPKOVE

Invalid Displayed Gallery

____________________________________________________________________________

TVORIVÉ DIELNE S RODIČMI

Invalid Displayed Gallery

___________________________________________________________________________

NÁVŠTEVA KNÍHKUPECTVA 

Invalid Displayed Gallery

____________________________________________________________________________

AKTIVITA: “ČO NOSILA NAŠA PRABABKA”

Invalid Displayed Gallery

_____________________________________________________________________________

“HOME OFFICE” NAŠICH DETÍ 🙂

Invalid Displayed Gallery

Invalid Displayed Gallery

Invalid Displayed Gallery

Invalid Displayed Gallery

Invalid Displayed Gallery

Invalid Displayed Gallery

Invalid Displayed Gallery

Invalid Displayed Gallery

Invalid Displayed Gallery

______________________________________________________________________________

TÝŽDEŇ PLNÝ ZÁBAVY U MOTÝLIKOV

Invalid Displayed Gallery

Invalid Displayed Gallery

Invalid Displayed Gallery