1. skupina                                                   2. skupina
_______________________________________
8.2.2011                                                      22.2.2011
8.3.2011                                                      22.3.2011
5.4.2011                                                      19.4.2011
3.5.2011                                                      17.5.2011