tučniakUž od novembra sa v našej triede včielok uskutočňuje každé  dva týždne predplavecký výcvik. Jeho cieľom je naučiť deti nebáť sa vody, veselo v nej šantiť a prekonávať strach z ponorenia.