O tom, že sme skvelí plavci niet pochýb. Deti najstaršej vekovej skupiny navštevujú krytú plaváreň 2-krát do mesiaca. Oboznamujú sa s vodným prostredím, prekonávajú zábrany, strach. Nacvičujú dýchanie do vody, potápanie, splývanie. Hry vo vode, súťaživé a voľné hry sú pre deti uvoľnením, relaxáciou.