Aj my pracujeme z domu :)

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

Riaditeľka MŠ Andreja Hlinku 1762/27  v Stropkove Vám týmto oznamuje, že opakované voľby zástupcov rodičov za členov do Rady školy pri MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove na volebné obdobie 2019-2020 sa uskutočnia 24.09.2019 (utorok) o 15.30 hod. v budove MŠ Andreja Hlinku, v pavilóne B1 na prízemí. 

Účasť zákonných zástupcov detí je povinná.