Dňa 31.05.2011 sme posledný krát navštívili krytú plaváreň v Stropkove a tak sme ukončili predplaveckú prípravu v našej triede. Hlavným cieľom učiteliek bolo oboznámenie detí s vodným prostredím, vytvoriť u detí trvalejší vzťah k vode, odbúrať prípadný strach a neistotu.
Cvičili si počiatky splývania, kraulovania dolnými končatinami, plavecké pohyby pažami, skákali do vody. Za svoju odvahu a šikovnosť deti budú na konci školského roka odmenení “mokrým vysvedčením”.