Cieľom je zvládnuť základné jednoduché postupy pri práci s počítačom, ktoré deťom pomôžu pri grafickom kreslení a pri plnení úloh v počítačových hrách. Hravou formou sa deti oboznamujú s počítačom, spoznávajú základné pojmy prostredia Windows a oboznamujú sa s nástrojmi grafického editora.

Toto sme sa už naučili: