Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

Dňa 8.októbra 2019 sa konal pre materské školy v priestoroch Mestskej knižnice  v Stropkove XVII. ročník výtvarného plenéra akad. maliara Františka Veselého. Na plenéri  prezentovali svoj talent a výtvarnú zručnosť aj deti našej materskej školy : Nela Novotňáková, Ľudmila Jurčišinová, Rebeka Hančáková a Ľuboš Fečo z triedy lienok,   Gabriela Olčáková a Dana A. K. Nguyen z triedy motýlikov. Odborná porota ocenila práce  škôlkárov prvým miestom Ľuboša Feča a  tretím miestom Danu A. K. Nguyen .  Srdečne gratulujeme!