PLATBY NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

STRAVNÉ: 29 €

Číslo účtu IBAN: SK 98 0200 0000 0032 2089 3756

 

PREDŠKOLÁCI – STRAVNÉ na celý školský rok 50 €

(za predškoláka sa považuje dieťa,ktoré dovŕši k 31.08.2020 vek 5 rokov)

Číslo účtu IBAN: SK 98 0200 0000 0032 2089 3756

 

VÝCHOVNÝ PRÍSPEVOK : 5,5€

Číslo účtu IBAN: SK 54 0200 0000 0032 2091 3657

PREDŠKOLÁCI  Výchovný poplatok neplatia !!!

 

Platby za mesiac September treba uhradiť najneskôr do 10.09.2020

Pri zadávaní platby prosíme zákonných zástupcov uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle:

Kuzmovičová – vedúca školskej jedálne 0907 946 452