V 5.triede hviezdičiek pomohli usilovné deti pozbierať roztratené zemiakové korále a robili Pani Jeseni náhrdelník, ktorým ju ozdobili. Veľmi sa jej páčil a preto každý dostal odmenu.