Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

Po bohatej januárovej nádielke snehu sa na kopci ihriska základnej školy stretli v rámci spolupráce MŠ a ZŠ deti predškolskej triedy so žiakmi 1.A triedy. Premočené a vyštípané od mrazu sa ale šťastné vracali späť do svojich tried.

Od Januára 2019 prechádzajú platby na Stravnom a výchovnom poplatku cez účet BANKOVÝM PREVODOM, je preto potrebné v mesiaci Január 2019 zadať platbu (trvalý príkaz) a to za STRAVNÉ v deň 10-ho januára do 10-ho júna vrátane na sumu 22,40 eur.

Účet, na ktorý budete preposielať platby –pozorne čítajte!,

za stravné: IBAN SK98 0200 0000 0032 2089 3756

Do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

POZOR: predškoláci neplatia!

Údaje k platbe za výchovný poplatok budú zverejnené koncom mesiaca január.

Prerušenie prevádzky počas vianočných sviatkov:

Mesto Stropkov ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení prerušuje prevádzku v MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove od 27. decembra 2018 do 4. januára 2019 (vrátane elokovaného pracoviska na ulici Vranovskej).

Prevádzka v materskej škole aj na elokovanom pracovisku na ulici Vranovskej začne 7. januára 2019.