Aj my pracujeme z domu :)

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

Vážení rodičia,

riaditeľka MŠ, Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove Vám týmto oznamuje, že prevádzka MŠ Andreja Hlinku 1762/27 a elokovaného pracoviska na ul. Vranovskej 1438/10 bude dňa 13.03.2020 (t.j piatok) prerušená z dôvodu veľkého poklesu detí do MŠ a odporúčania RÚVZ vo Svidníku.
Odporúčame rodičom priebežne sledovať webové sídlo školy, kde budú zverejnené prípadne zmeny k prevádzke.
www.msahlinku.sk

 

Mgr. Ľudmila Hecková, riaditeľka MŠ

https://msahlinku.sk/wp-content/uploads/2020/03/usmernenie3_koronavirus.pdf

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde……,

……takto sa začína jedna z najznámejších ľudových piesní, ktorá sa spieva hlavne počas fašiangov. Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania a končia sa „pochovávaním basy“. Tento zvyk sme si pripomenuli aj v našej materskej škole 25. februára, keď sme sa všetci, na pozvanie predškolákov, stretli na poslednej fašiangovej veselici v triede lienok. Zaspievali sme si známe fašiangové piesne, užili veľa smiechu, zábavy a tanca. Pochovaním basy sme si pripomenuli ďalší ľudový zvyk – tradíciu, ktorú sa nám darí priblížiť deťom každoročným organizovaním v rámci profilácie našej materskej školy.

 

Naše 5-6 ročné deti sa zapojili do okresného kola výtvarnej súťaže “Vesmír očami detí 2020”. Nelka Novotňáková a Miška Bujdošová získali ocenenia v I. kategórii s postupom do celoslovenského kola. Z ocenenia sa veľmi tešíme a dievčatám blahoželáme.