Čo u nás nové

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

Oznamujeme rodičom, že školský rok 2019/2020 sa začína 02.09.2019 (t.j. v pondelok). Upozorňujeme rodičov, aby v súlade so Školským poriadkom, platným pre školský rok 2018/2019 privádzali svoje deti do MŠ do 8:30 hod. Ďakujeme

Na vedomie rodičom,

deti MŠ. Matice Slovenskej 740/7 v Stropkove,

ktoré budú navštevovať MŠ – Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove

v mesiaci Júl 2019, aby uhradili najneskôr do 05.07.2019 !!!

 

-stravné v sume 15,68€  účet IBAN:

SK98 0200 0000 0032 2089 3756

 

-výchovný poplatok v sume 5,50€ účet IBAN:

SK 54 0200 0000 0032 2091 3657

 

Pozor, čítajte:

                       “ Úhrady realizujte až v mesiaci Júl, nie skôr“

                      

JÚL 2019

MŠ Andreja Hlinku

01.07.2019 do 19.07.2019 (vrátane)  OTVORENÁ

22.07.2019 do 31.07.2019 (vrátane) ZATVORENÁ

 

MŠ Matice Slovenskej

01.07.2019 do 31.07.2019 (vrátane) ZATVORENÁ

 

AUGUST 2019

MŠ Andreja Hlinku

01.08.2019 do 30.08.2019 (vrátane) ZATVORENÁ

 

MŠ Matice Slovenskej 

01.08.2019 do 20.08.2019 (vrátane) OTVORENÁ

21.08.2019 do 30.08.2019 (vrátane) ZATVORENÁ

 

Z uznesenia elokovaná trieda, Ul. Vranovská 1430/10, Sitník bude v mesiacoch júl-august 2019 zatvorená- od 01.07.2019 do 30.08.2019 (vrátane).