Aj my pracujeme z domu :)

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

SEMAFÓR-pre-rodičov-1.pdf

 

STRAVNÉ: 29 €

Číslo účtu IBAN: SK 98 0200 0000 0032 2089 3756

 

PREDŠKOLÁCI – STRAVNÉ na celý školský rok 50 €

(za predškoláka sa považuje dieťa,ktoré dovŕši k 31.08.2020 vek 5 rokov)

Číslo účtu IBAN: SK 98 0200 0000 0032 2089 3756

 

VÝCHOVNÝ PRÍSPEVOK : 5,5€

Číslo účtu IBAN: SK 54 0200 0000 0032 2091 3657

PREDŠKOLÁCI  Výchovný poplatok neplatia !!!

 

Platby za mesiac September treba uhradiť najneskôr do 10.09.2020

Pri zadávaní platby prosíme zákonných zástupcov uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle:

Kuzmovičová – vedúca školskej jedálne 0907 946 452

 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.