Oznam školskej jedálne

Vážení rodičia,

 

prevádzka v Materskej škole, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov bude v mesiaci júl 2021 od 01.07.2021 – 21.07.2021

(t.j.14 prac.dní).

 

Stravná jednotka na deň  je: 1,45 x 14 = 20,30 €

Stravná jednotka na deň pre predškolákov je:                  0,25 x 14 =  3,50 €

Poplatok za výchovu a vzdelávanie za mesiac je:5,50 €

 

Predškoláci  poplatok za výchovu a vzdelávanie neuhrádzajú

 

Číslo účtu za STRAVNÉ: SK 98 0200 0000 0032 2089 3756

Číslo účtu za POPLATOK ZA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE:SK 54 0200 0000 0032 2091 3657

 

Týmto žiadame zákonných zástupcov detí z MŠ,Matice slovenskej 740/7 v Stropkove, aby platby uhrádzali až v mesiaci júl 2021, najneskôr do  08.07.2021“.

 

 

                                                                                                                                                              ĎAKUJEME