OZNAM- predškoláci

Riaditeľka materskej školy žiada rodičov, ktorí zapísali svoje dieťa do 1. ročníka ZŠ a majú rozhodnutie o odklade začiatku  plnenia povinnej školskej dochádzky, aby ho doručili riaditeľke školy, alebo to oznámili na tel.č. 054/742 26 77. Na základe tohto rozhodnutia bude dieťa prednostne prijaté na dochádzku do materskej školy aj v nasledujúcom školskom roku 2020/2021.