OZNAM PRE RODIČOV

Vážení rodičia,

 

Materská škola Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove a elokované pracovisko na Ul. Vranovskej 1438/10 bude v prevádzke v mesiaci jún

od 01.06.2020 do 30.06.2020 v čase od 07:00 hod. do 16:00 hod.

 

 • MŠ Andreja Hlinku 1762/27 bude prevádzkovať 5 tried po 15 detí a elokované pracovisko na Ul. Vranovskej s počtom detí 15.
 • V mesiaci jún bude MŠ navštevovať 90 detí. Prednostne boli umiestnené deti rodičov v 1.línii,

5-6 ročné deti a deti zamestnaných rodičov.

 • Zoznamy umiestnených detí budú vyvesené na vchodových dverách v pavilónoch.
 • Z dôvodu určenej kapacity môžu byť deti zaradené aj do inej triedy. Preto je potrebné zobrať jeho osobné veci zo skrinky a preniesť do šatne v ktorej bude zapísané.
 • Na webovej stránke školy je zverejnený Vnútorný predpis k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania školy – pozorne čítajte!
 • Prevádzka bude začínať o 7:00 hod. a končiť o 16:00 hod.
 • Pred vstupom do pavilónov budú označené rozostupy, ktoré je potrebné dodržať.
 • Do MŠ môžu vstupovať iba rodičia s deťmi, ktoré budú na zozname.
 • V každom pavilóne bude poverený prevádzkový zamestnanec dbať na to, aby do jednej šatne vstupovali iba dvaja rodičia – meranie teploty, ochranné rúško, dezinfekcia, rukavice, návleky ( bližšie informácie vo vnútornom predpise)
 • Zákaz nosenia hračiek a nápojov z domu.

Návleky si zabezpečí každý rodič

Zabezpečiť náhradné rúško do skrinky pre dieťa

Textilné uteráky sa nebudú používať

Pyžamá nechať v skrinkách

 

Vchodové dvere sa budú uzamykať o 8:30 hod. Po tomto čase nebude dieťa do MŠ prebrané.

 

 • Na skrinkách budú tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť a odovzdať učiteľke v triede. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť na tejto stránke a už vypísané doniesť so sebou (Povinnosti zákonného zástupcu, Vyhlásenie, Prehlásenie zákonného zástupcu).

Priniesť si vlastné pero.

 • Rodič má zákaz vstupu do priestorov umyvárne, WC, triedy a spálne. Na vstupnej chodbe do týchto priestorov rodič zvončekom privolá pedagogického zamestnanca, ktorý dieťa prevezme do triedy.

 

Mgr. Ľudmila Hecková, riaditeľka školy