Aj my pracujeme z domu :)

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

Oznamujeme zákonným zástupcom detí, ktoré budú v mesiaci jún 2020 navštevovať materskú školu, aby do 10.06.2020 uhradili poplatok vo výške 5,50 € za výchovu a vzdelávanie v materskej škole.