OZNAM O POPLATKOCH

Oznamujeme zákonným zástupcom detí, ktoré budú v mesiaci jún 2020 navštevovať materskú školu, aby do 10.06.2020 uhradili poplatok vo výške 5,50 € za výchovu a vzdelávanie v materskej škole.