oznam

Vážení rodičia,

 

riaditeľka MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove Vám oznamuje,

že od pondelka 22.03.2021 budú v prevádzke všetky triedy vrátane elokovaného pracoviska na Ul. Vranovskej 1438/10.

 

Prednostne budú prijímané deti rodičov z kritickej infraštruktúry, deti rodičov ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu. Pre postačujúcu kapacitu v triedach môžu nastúpiť aj ostatné deti.

V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti, ktorý dieťa privádza a aj odvedie  z MŠ musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.

 

V šatniach budú umiestnené čestné vyhlásenia, ktoré po vypísaní odovzdáte  učiteľke v triede.

 

Rodičia vstupujú iba po zvonček, kde privolajú učiteľku, ktorá dieťa prevezme.

 

Dôrazne Vás žiadame, aby ste dodržiavali všetky hygienické opatrenia. V šatniach sa zdržiavajte iba na nevyhnutný čas.

 

 

Vchody sa budú uzamykať o 8:30 hod., preto rešpektujte príchod do materskej školy v stanovenom čase. Po tejto hodine sa v šatniach uskutoční dezinfekcia priestorov ozónom.

Mgr. Ľudmila Hecková
riaditeľka MŠ