OZNAM

AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Vážení rodičia,

prevádzka MŠ bude od 25.01.2021 – do 29.01.2021 pokračovať naďalej v takom režime ako doteraz a to pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

(potvrdenie od zamestnávateľa od obidvoch rodičov)

4. trieda VČIELKY
5. trieda HVIEZDIČKY

POZOR ZMENA!

Vo 4. triede VČIELKY budú deti zo 4. triedy, 1. triedy, 2. triedy a súrodenci, ktorí ju navštevovali počas posledných dvoch týždňov. 

V 5. triede HVIEZDIČKY budú deti z 3. triedy, 5. triedy, 6. triedy a deti z MŠ na Ul. Vranovskej.

V piatok si preneste osobné veci detí do skriniek podľa určených pavilónov!!!!!

Prevádzka na elokovanom pracovisku na Ul. Vranovskej 1438/10 ostáva naďalej prerušená. Deti ktoré patria do vyššie uvedenej výnimky môžu navštevovať 5. triedu v MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove.