Aj my pracujeme z domu :)

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

    Riaditeľstvo Materskej školy, Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove oznamuje, že v súlade s usmerneniami RÚVZ a  Manuálom pre materské školy bude od 15.12.2020 (t.j. utorok) do 18.12.2020 (t.j. piatok) prevádzka materskej školy a jej elokovaného pracoviska na Ul. Vranovskej z dôvodu pozitívne testovanej zamestnankyne ŠJ a karantény všetkých zamestnancov ŠJ prerušená.

    Ak sa nepotvrdí ďalší výskyt ochorenia na COVID-19, výchovno-vzdelávacia činnosť a riadna prevádzka materskej školy budú obnovené od pondelka 21.12.2020.