OZNAM !!!

    Riaditeľstvo Materskej školy, Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove oznamuje, že v súlade s usmerneniami RÚVZ a  Manuálom pre materské školy bude od 15.12.2020 (t.j. utorok) do 18.12.2020 (t.j. piatok) prevádzka materskej školy a jej elokovaného pracoviska na Ul. Vranovskej z dôvodu pozitívne testovanej zamestnankyne ŠJ a karantény všetkých zamestnancov ŠJ prerušená.

    Ak sa nepotvrdí ďalší výskyt ochorenia na COVID-19, výchovno-vzdelávacia činnosť a riadna prevádzka materskej školy budú obnovené od pondelka 21.12.2020.