Aj my pracujeme z domu :)

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist
OZNAM
info

Zákonný zástupca je od 02.11.2020  povinný pred odovzdaním dieťaťa do triedy predložiť vypísané

Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 

Toto vyhlásenie si môžete stiahnuť na našom webovom sídle a vyplnené priniesť so sebou.

Vyhlásenia budú pripravené aj v šatniach kde si ich môžete vyplniť a odovzdať učiteľkám v triedach.

 

Je vhodné doniesť si svoje pero.