OZNAM

OZNAM
info

Zákonný zástupca je od 02.11.2020  povinný pred odovzdaním dieťaťa do triedy predložiť vypísané

Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 

Toto vyhlásenie si môžete stiahnuť na našom webovom sídle a vyplnené priniesť so sebou.

Vyhlásenia budú pripravené aj v šatniach kde si ich môžete vyplniť a odovzdať učiteľkám v triedach.

 

Je vhodné doniesť si svoje pero.