OZNAM

Riaditeľka MŠ zvoláva rodičovské združenie všetkých rodičov detí, navštevujúcich MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove a elokované pracovisko Vranovská 1438/10 dňa

23.09.2020 (t.j. streda) o 15:30 hod., ktoré sa uskutoční  v areáli školského dvora   MŠ Andreja Hlinku 1762/27.

 

Na tomto rodičovskom združení vyhlasuje voľby do Rady školy .

 

Kategória:   zástupcovia rodičov za členov do Rady školy pri MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove na volebné obdobie 2020 – 2024.