Aj my pracujeme z domu :)

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

Riaditeľka MŠ zvoláva rodičovské združenie všetkých rodičov detí, navštevujúcich MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove a elokované pracovisko Vranovská 1438/10 dňa

23.09.2020 (t.j. streda) o 15:30 hod., ktoré sa uskutoční  v areáli školského dvora   MŠ Andreja Hlinku 1762/27.

 

Na tomto rodičovskom združení vyhlasuje voľby do Rady školy .

 

Kategória:   zástupcovia rodičov za členov do Rady školy pri MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove na volebné obdobie 2020 – 2024.