Oznam

Žiadame zákonných zástupcov detí, aby do 22.06.2020 záväzne nahlásili záujem o dochádzku do MŠ v mesiacoch JÚL a AUGUST učiteľkám v triedach:

 Júl ( MŠ Matice Slovenskej 740/7, od 01.07.2020 – do 21.07.2020) 

August  ( MŠ Andreja Hlinku 1762/27, od 03.08.2020 – do 21.08.2020)