OZNAM

 

Vážení rodičia,

vzhľadom na aktuálnu situáciu, ktorá vznikla 11.06.2020 v popoludňajších hodinách v materskej škole zapríčinením silného dažďa nebude možné od 15.06.2020 prijať na dochádzku do MŠ všetky deti.

Vo štvrtej triede Včielky došlo k vytopeniu priestorov herne, spálne a umyvárne,

preto z dôvodu havarijného stavu táto trieda nebude v prevádzke.

Prevádzkovať budeme  5 tried po 25 detí.

Do MŠ bolo od 01.06.2020 podľa určených kritérií umiestnených na dochádzku 75 detí.

Od 15.06.2020 môžeme prijať najviac 50 detí.

Preto žiadame rodičov, ktorí majú záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do MŠ od 15.06.2020, aby to nahlásili na email školy: skolka.ahlinku@gmail.com, alebo telefonicky na tel. č.: 0918 517 966.Umiestnených bude iba prvých 50 nahlásených detí.

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

Mgr. Ľudmila Hecková, riaditeľka MŠ