OZNAM

 • od pondelka 15.06.2020 bude prevádzka MŠ fungovať v normálnom režime
 • prevádzka MŠ bude v čase od 6:30 hod. – do 16:30 hod.
 • môžu nastúpiť všetky deti do svojich tried, ktoré navštevujú MŠ
 • deti budú od 15.06.2020 vo svojich triedach, preto žiadame rodičov, aby im preniesli osobné veci zo skriniek
 • zrušené limity počtov v triedach
 • je zrušený zákaz zmiešavania detí v triedach
 • zrušenie merania teploty, ale môže byť náhodné
 • zrušený zákaz besiedok, posedení a podobných hromadných akcií
 • zrušený 10 minútový limit na zotrvanie zákonného zástupcu v priestoroch školy
 • zrušené organizovanie osôb pred školou
 • povolenie umývania zubov detí v materských školách
 • aj naďalej budú rodičia používať v budove MŠ jednorazové návleky, ktoré si zabezpečia
 • zvonček pred vstupom do triedy sa bude aj naďalej používať, rodič zvonením privolá učiteľku, ktorá dieťa prevezme do triedy
 • zákaz vstupovania do priestorov umyvárne, triedy a spálne
 • pri vstupe do budovy použiť dezinfekciu
 • v priestoroch MŠ nosiť rúško
 • zabezpečiť deťom náhradné rúško do skrinky
 • deti si prinesú svoje uteráky
 • tie deti, ktoré nastúpia od 15.06.2020 uhradia poplatky za VaV a za stravu
 • do 22.06.2020 zákonní zástupcovia záväzne nahlásia záujem detí učiteľkám v triedach na mesiac:

 Júl ( MŠ Matice Slovenskej 740/7, od 01.07.2020 – do 21.07.2020) 

August  ( MŠ Andreja Hlinku 1762/27, od 03.08.2020 – do 21.08.2020)