Aj my pracujeme z domu :)

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

Riaditeľka MŠ  Vám týmto oznamuje, že za zástupcov rodičov do RADY  ŠKOLY na volebné obdobie 2019-2020, boli v opakovaných voľbách dňa 24.09.2019 právoplatne zvolení títo zástupcovia rodičov:

1. Ing Oľga Becherová, PhD.

2. Mgr. Maroš Klika

Zvoleným kandidátom srdečne blahoželáme.