Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

Riaditeľka MŠ zvoláva rodičovské združenie všetkých rodičov detí, navštevujúcich MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove a elokované pracovisko Vranovská 1438/10 dňa

16.09.2019 (t.j. pondelok) o 15:30 hod. v budove MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v pavilóne B1 na prízemí.

Na tomto rodičovskom združení vyhlasuje 1. kolo volieb – zástupcov rodičov za člena do Rady školy pri MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove na volebné obdobie 2019 – 2020.

V prípade ak voľby nebude možné v tento deň uskutočniť, druhý termín  2. kolo volieb bude dňa 18.09.2019 (t.j. streda) o 15:30 hod. v budove MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v pavilóne B1 na prízemí.