Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

OZNAM,

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia č.5/2019, ktoré bolo schválené MZ v Stropkove sa s účinnosťou

od 01.09.2019 mení výška poplatkov za stravu a to sumou 1,45 €.

Týmto oznamujeme zákonným zástupcom deti MŠ, aby si zadali trvalé príkazy na sumu 29,-€ a to mesiac vopred

vždy k dátumu 10-ho.

 

POZORNE ČÍTAJTE:

       PREDŠKOLÁCI  budú doplácať rozdiel  0,25€

 

      Číslo účtu STRAVNÉ:SK 98 0200 0000 0032 2089 3756

      Bližšie informácie u vedúcej školskej jedálne

 

 Ďalej,

 Výchovné poplatky-/platba za daný mesiac /

    a to sumou 5,50€

  Číslo účtu výchovného poplatku:

  SK 54 0200 0000 0032 2091 3657

 

  POZOR !!!,

   Nezadávať trvalé príkazy začiatkom, alebo koncom mesiaca, to znamená s dátumom 1,2,alebo 30,31.

-zadávajte príkaz napríklad s dátumom 3-ho až 5-ho.

 

     Pozorne čítajte, že  

      na stravnom a výchovnom poplatku sú dva rozdielne účty!!!