Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

Mesto Stropkov ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení udeľuje dňa 29. marca 2019 (t.j. piatok) pracovné voľno pedagogickým zamestnancom materských škôl, základných škôl, ZUŠ F. Veselého v Stropkove z dôvodu osláv Dňa učiteľov.

Týmto oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ Andreja Hlinku 1762/27 a elokovaného pracoviska Vranovská, bude 29.marca 2019 prerušená. Materská škola bude v prevádzke od 01.04. 2019 (t.j. pondelok).