Návrat do škôl

Návrat do škôl aktualizovaný k 08.02.2021

 

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva

od 8. 02. 2021 otvárame materskú školu a elokované pracovisko na Ul. Vranovskej 1438/10 v riadnej prevádzke

pre všetky deti.

Podmienkou prijatia dieťaťa do MŠ na výchovno–vzdelávací proces

 je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Test platí 7 kalendárnych dní.

Ráno odovzdáte pedagogickému zamestnancovi Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré bude umiestnené v každej šatni.

Ranný filter sa bude realizovať pedagogickým zamestnancom materskej školy.

Prosíme Vás o dodržiavanie protiepidemických opatrení – dezinfekcia rúk pri vstupe, ochranné rúško, 2m odstupy.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a tešíme sa na Vás a Vaše deti.

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

 

Ak vyjde nová aktualizácia čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti , bude ju možné stiahnuť aj na našom webovom sídle.

Sledujte aj naďalej naše webové sídlo, kde budeme aktualizovať nové informácie.

Mesto Stropkov v súvislosti s plánovaným obnovením prezenčnej výučby v školách oznamuje, že zriadilo mobilné odberové miesto na testovanie zamestnancov a rodičov detí škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Testovanie sa uskutoční v nedeľu 07. 02.2021v Mestskej športovej hale na ul. Matice slovenskej od 8:00 – 20:00 h.

Harmonogram testovania:

 

⏱8:00 – 9:15 h Materská škola Matice slovenskej

⏱9:15 – 10:30 h Materská škola Andreja Hlinku

⏱10:30 – 11:30 h ZŠ Hrnčiarska

⏱12:00 – 13:00 h hygienická prestávka

⏱13:00 – 16:00 h ZŠ Mlynská

⏱16:30 – 17:30 h hygienická prestávka

⏱17:30 – 19:30 h ZŠ Konštantínova.

☝️Mobilné odberové miesto je výlučne pre zamestnancov a rodičov detí škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.☝️