Deti na základe praktických skúseností si uvedomujú význam starostlivosti o rastliny, ktoré sú súčasťou živej prírody. Plní nadšenia a ochoty sme zakladali našu mini záhradku do ktorej sme zasadili semienka cibule, reďkovky, šalátu, žeruchy.