V stredu  12. 10. 2011 sme navštívili v rámci spolupráce CZŠ sv. Petra a Pavla na Hrnčiarskej ulici v Stropkove. Vo dverách  prvákov nás čakala usmiata pani učiteľka, ktorá nás pozvala na hodinu matematiky. Deti si sadli na pripravené lavičky a hneď sa zapájali do rozhovoru, do počítania.  Vyskúšali si, ako pracujú prváci na naozajstnej vyučovacej hodine. Na pracovné listy, ktoré im rozdala pani učiteľka, zaznamenávali všetko podľa jej pokynov. Obrázky si potom vyfarbili. A že boli pekné, dostali za ne aj pečiatky. Cez prestávku nás navštívili kamaráti z ostatných tried, ktorí boli tiež zvedaví na návštevu v ich škole. Po zvončeku sme si opäť sadli a pokračovali v dopravnej výchove. Ako sa máme správať na ceste to už vieme aj my v MŠ, a tak sme nemali problém vyriešiť úlohy zadané pani učiteľkou. Na záver sme dostali od pani učiteľky aj pekné darčeky v podobe pexesa, maľovanky a časopisov. Pri rozlúčke s prvákmi sme ich pozvali na návštevu k nám, na ktorú sa už teraz tešíme.