triedna učiteľka:  Mgr. Iveta Chalachanová

pedagogický asistent: Bc. Geta Khwajová,
riaditeľka MŠ: Mgr. Ľudmila Hecková

Archív triedy MOTÝLIKY 22/23

Trieda nezverejnila aktivity