Moréna

MORÉNA

Za spevu piesne „Smrť nesieme, vynesieme……“ sa deti 2. a 3. triedy vybrali v piatok 26. marca vyniesť Morenu k bokšanskému mostu.

Počas cesty nás zohrievali lúče teplého jarného slniečka a deti sa tomu veľmi tešili.