6.4.2011 sme deti oboznámili so staroslovanským zvykom zhotovenia a vynášania Moreny. V sprievode s deťmi sme vyniesli Morenu k rieke Ondave a tam predviedli ako ľudia v minulosti vítali jar.