Vraví sa , že dobrou priateľkou pre človeka je kniha. Aj my už v predškolskom veku utvárame trvalý pozitívny vzťah ku knihe cez výstavku kníh. Výstavu si urobíme z kníh, ktoré si deti donesú z domu. Deti si knihy prezerajú a my učiteľky im počas celého dňa z nich čítame.