Dňa 6.12.2013 naša trieda včielok navštívila deti v ZŠ Mlynská. Tam na nás všetkých čakalo veľké prekvapenie M I K U L Á Š – áno bol tam Mikuláš a ten okrem deti ZŠ obdaril aj nás včielky. Pekne sme mu za darčeky poďakovali a aj zaspievali. P. učiteľka Andrea nás pozvala do školského klubu, kde sme sa mohli aj chvíľu pohrať. Počas hier všetky deti mali možnosť ochutnať ovocie, ktoré sme pre nich pripravili spolu so svojou pani učiteľkou. Nechýbala ani ochutnávka ovocného čaju, ktorý pripravili pre nás tety kuchárky zo ZŠ.

Návšteva na ZŠ sa všetkým deťom páčila a tešíme sa na ďalšie stretnutie so školákmi.