Medzinárodný deň detí sa niesol v duchu detských hier,  radostí a rôznych prekvapení celý týždeň, už od pondelka.  Každý deň bol pre detí pripravený zaujímavý program, ktorý vyvrcholil hľadaním „pokladu“. Darček ,ktorý si deti našli bol odmenou za vynaloženú námahu pri prekonávaní prekážok a plnení rôznych úloh.