MATERSKÁ ŠKOLA DEŤOM

V STREDU SA ŠKOLSKÝ DVOR NAŠEJ ŠKOLY ZMENIL NA MIESTO PLNÉ ZÁBAVY A DOBREJ NÁLADY.

Zábavné dopoludnie – Materská škola deťom

Ktosi múdry raz povedal: „Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody!“

U nás to bolo o chcení. Dňa 23.06.2021 sa v našej Materskej škole, Andreja Hlinku 1762/27 uskutočnilo zábavné dopoludnie iniciované našou pani riaditeľkou Mgr. Ľudmilou Heckovou, keďže sa deti počas celého školského roka nemohli stretávať na žiadnom podujatí, tak ako to bolo po minulé roky. Dvor MŠ sa v tento deň premenil na dvor plný prekvapení a farieb. Hravú atmosféru dopĺňali oddychové miesta vytvorené z novo zakúpených hojdacích kresiel, stanov, slnečníkov, stolíkov a stoličiek.. Na začiatku sa zišli všetky triedy, niektoréoznačené rovnakými tričkami.Učiteľky boli farebne rozlíšené krásnymi tričkami o ktoré sa postarala a venovala pani učiteľkám pani Majka Vojčeková. Zábavné dopoludnie otvorila pani riaditeľka, ktorá predstavila tvorcov pripravených aktivít. O nafukovacie hrady a cukrovú vatu sa postaral ujo Peter, o pekné pomaľované tváre Nikolka, lukostreľbu  si pre deti pripravil ujo Ivan a o zábavu sa postaral DJ Vilo. Po predstavení hlavných účinkujúcich sa začala ozajstná zábava. Deti sa s pani učiteľkami rozmiestnili po stanovištiach. Z rozjasnených detských očiek bolo cítiť veľkú radosť. Najväčšiu však mali z nafukovacích hradov, kde sa do sýtosti vyšantili. Sladko „až za ušami“ mali z cukrovej vaty. Po jej zjedení sa išli vyparádiť k Nikolke, ktorá im na tváričkách vyčarila lienky, motýle, kvietky a iné pekné motívy. A že nás na školskom dvore bolo veľa sa ukázalo aj na dlhočiznom vláčiku, ktorý za spevu piesne „Jede, jede, mašinka..“ cestoval na čele s pani riaditeľkou po celom dvore. Z oblohy sa na všetkých nás usmievalo horúce slniečko a miestami k nám zablúdil aj slabý vietor. Tety kuchárky nám tiež pripravili prekvapenie. Vnádobách  s vodou plávali kúsky červených  jahôd a zelené lístočky mäty, ktoré deti osviežili. Nielen chlapcom, ale aj dievčatám sa páčila streľba z ozajstného luku, na ktorúdohliadal ujo Ivan. Pri všetkých aktivitách nás sprevádzali pekné pesničky DJ Vila, ktoré si deti pri tanci aj pospevovali. A aby to vyzeralo ako na naozajstnej diskotéke, mali sme tam aj zadymenie, z čoho boli deti tiež milo prekvapené. Tieto atrakcie sme mohli zrealizovať vďaka sponzorskému daru od firmy KOORVýchod, s.r.o, Košice a naše poďakovanie patrí pánu Antonovi Staškovi.Primátor Mesta Stropkov, JUDr. Ondrej Brendza venoval všetkým deťom nádherné farebné balóny plnené héliom, ktoré si poobede deti odnášali  hrdo domov. Sladkosti na tento deň a hračky do tried zabezpečil ujo Peter – Tesco Stropkov. Farbičky sponzorovali rodičia Večurkovskí, o vitamíny v balíčku ktorý si deti odniesli domov, sa postarala vedúca školskej jedálne. O krásne fotografie sa nám postaral ujo Noro. Všetkým veľmi pekne ďakujeme. Najväčšie poďakovanie  si však zaslúži naša pani riaditeľka Mgr. Ľudmila Hecková za tento skvelý nápad a jeho realizáciu. Veľké ďakujem patrí aj  všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí v tento deň priložili ruku k dielu. Na záver môžem iba skonštatovať, že to bol naozaj vydarený deň pre deti na ktorý siurčite zachovajú pekné spomienky.

                                                                                               Za kolektív pani. uč. Milka

ms-detom_2