Mravčekovia sa už tešia na teplé slniečko, ktoré usilovne zhotovujú lepením.