Fašiangy sú obdobím tradične spojených s fašiangovou veselicou. Naša trieda sa dlho pripravovala na tú udalosť a to prípravou masiek a výzdobou triedy. Konečne nastal očakávaný deň. Trieda ožila maskami, hudbou a tancom. Každý sa vyzabával do sýtosti. Na záver bola sladká odmena.