Informácie o platbách za mesiac AUGUST

Stravné:     IBAN   SK98 0200 0000 0032 2089 3756

21,75 eur (15 pracovných dní v mesiaci august, 1 deň – 1,45 eur)

PREDŠKOLÁCI z MŠ Matice Slovenskej – 3,75 eur (15 pracovných dní v mesiaci august, 1 deň – 0,25 eur)

 

Výchova a vzdelávanie:     IBAN   SK54 0200 0000 0032 2091 3657

5,50 eur

 

Pri zadávaní platby prosíme do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko DIEŤAŤA!

 

PLATBY JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 10.08.2020!!!