covid_green

Vážení rodičia,

od 12. apríla2021 (pondelok) sa všetky deti materskej školy  môžu vrátiť k plnohodnotnému výchovno-vzdelávaciemu procesu a to v súlade s rozhodnutím ministra školstva

Podľa Covid automatu môže materskú školu, navštevovať len dieťa, ktorého jeden zo zákonných zástupcov sa preukáže negatívnym výsledkom testu nie starším ako sedem dní, alebo niektorou z výnimiek.

Žiadame zákonných zástupcov, aby pri odovzdávaní dieťaťa do triedy vyplnili čestné vyhlásenie. Bez tohto vyhlásenia učiteľka dieťa neprevezme (tlačivá budú umiestnené aj v šatniach).

Rodič neprikladá kópiu testu  k čestnému vyhláseniu !!!

Pedagogický zamestnanec má právo nahliadnuť do výsledku testu !!!

Vstup do budovy povolený iba s negatívnym výsledkom testu (alebo výnimka)!!!