Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

triedna uč. Iveta Petríková

uč. Jarmila Koščová

 


POBYT VONKU

_________________________________________________________________________________________

KARNEVAL

_______________________________________________________

HRY NA SNEHU

________________________________________________________

MIKULÁŠ

___________________________________________________

HRÁME SA A TVORÍME

_____________________________________________________________________________________

OPEKANIE ZEMIAKOV

_________________________________________________________________________________________

PANI JESEŇ