EDI – je celonárodný projekt Slovenského kríža

Základom projektu je spolupráca medzi materskými školami a Mládežou SČK (Slovenský červený kríž). Sú to stretnutia detí predškolského veku s členmi Mládeže SČK.
Aj našu triedu navštívili dobrovoľníci, ktorí deťom všetko vysvetľujú pomocou ich fiktívnej kamarátky Evičky a jej kamaráta Adamka. Všetko to prebieha zážitkovou a zábavnou formou, pomocou hier, príbehov a modelových situácii.
Cieľom projektu je oboznámiť sa so zdravotnou výchovou detí predškolského veku, výučbu základov prvej pomoci,, deti sa naučia ako si majú ošetriť rany a ako postupovať pri rôznych zraneniach, preberajú s nimi tiež základy hygieny a správneho stravovania.