Na ďalšom stretnutí v rámci environmentálneho krúžku deti využili nazbierané prírodniny na vytvorenie jesenného stromu nalepovaním vylisovaných listov. Na záver stretnutia si deti prezreli prezentáciu obsahovo zameranú na  starostlivosť o prírodu „Čo patrí a čo nepatrí do lesa“.